სტრატეგიული კონსულტაცია

ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ მყარ და სტრუქტურირებულ მიდგომას კლიენტის პროექტზე მუშაობისას. ჩვენს გუნდს შეუძლია  გასცეს რეკომენდაციები ფართო სპექტრის სასიცოცხლო სტრატეგიული და საოპერაციო საკითხებზე ფარმაცევტულ ბიზნესში. ჩვენი გუნდის წევრების სოლიდური გამოცდილების, უნიკალური სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს და პროექტთან მიდგომის კომბინირებული ეფექტი გვეხმარება შესანიშნავი შედეგების მიღწევაში.

პროექტის მაგალითები:

  • ბაზარზე შესვლის სტრატეგია საერთაშორისო კომპანიისთვის ჰოსპიტალის პორტფოლიოთი (ადგილობრივი წამლების პორტფოლიოს ანალიზი და სტრუქტურა, რჩევები რეკლამისა და გაყიდვების პროგნოზი)

  • რეკომენდაციები გენერიკული ბაზრების მიერ აივ/შიდსის ბაზარზე გასვლასთან დაკავშირებით

  • სტრატეგიების დადგენა დიეტური დანამატებისთვის  (SARS, მამაკაცის არაფერტილურობა)

  • ფასწარმოქმნის სტრატეგია მალთაშორისი სპონდილოდეზის მოწყობილობისთვის

  • კონკურენციის სტრატეგიების ანალიზი მოცემულ საბაზრო სეგმენტში

ჩვენი კლიენტები