ლიცენზიები და ნებართვები

გთავაზობთ ყველა სახის მომსახურებას ლიცენზირების სფეროში:

1. წამლების რეგისტრაცია

 • დოსიეს მომზადება

 • დოსიეს შემადგენლობა

 • დოსიეში მოცემული ანალიზის მეთოდების ტესტირება

 • ბიოსამედიცინო წერა

 • კლინიკური ცენტრების არჩევა

 • დაზღვევა

 • ყველა საჭირო სარეგულაციო პროცედურების ხელშეწყობა კლინიკური ცდებისთვის

 • სახარჯი მასალების შესყიდვა

 • კლინიკური ცდების პროგრესის მონიტორინგი

 • კლინიკური ცდების მონაცემთა ბაზის შემუშავება და შენარჩუნება

 • კლინიკური ცდების შესახებ მოხსენებების მომზადება

2. დიეტური დანამატების რეგისტრაცია

3. სამედიცინო მოწყობილობების რეგისტრაცია

 • მწარმოებლის დოკუმენტთა კომპლექტის რეგისტრაცია სახელმწიფო რეგისტრაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობისთვის

 • ხელშეკრულებები სატესტო მონაცემთა ბაზებთან

 • ტექნიკური და ტოქსიკოლოგიური ტესტირებების ორგანიზება

 • სარეგისტრაციო დოსიეს მომზადება და დოკუმენტების სარეგისტრაციოდ წარმოდგება

 • კლინიკური ცდების ორგანიზება

დასრულებული პროექტების მაგალითები:

 • გენერიკების რეგისტრაცია თერაპიული ეფექტურობის წარმოებით

 • გენერიკების რეგისტრაცია ბიოექვივალენტურობის წარმოებით

 • სამედიცინო მოწყობილობების რეგისტრაცია

ჩვენი კლიენტები