ბაზარზე დაშვება

ჩვენი გუნდი მზადაა მხარი დაუჭიროს ჩვენს კლიენტებს კომერციული მიზნების მიღწევაში, მიზნობრივ ლობირებასთან ერთად რეგიონალურ და ფედერალურ დონეზე.

ვთავაზობთ შემდეგ მომსახურეობას ჩვენს კლიენტებს:

  • დახმარების გაწევა სემინარების ორგანიზებასა და ჩატარებაში ჯანდაცვის სფეროში საზოგადოებრივი აზრის ავტორიტეტული ლიდერების მინაწილეობით

  • რეგიონალური კონფერენციების მოწყობა საზოგადოებრივი აზრის ლიდერებისა და სამედიცინო მუშაკების მონაწილეობით

  • ფოკუს-ჯგუფების ჰოლდინგი, რომელშიც ჩართულია საზოგადოებრივი აზრის ლიდერები, უფროსი სპეციალისტები და ჯანდაცვის სფეროში უფროსი აღმასრულებელი პირები

  • სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემების მოწოდება ევროპისა და კავკასიის რეგიონში გარკვეული კატეგორიის პაციენტების შესახებ

პროექტის მაგალითები:

  • საავადმყოფოს მონაცემთა ბაზის შემუშავება შერჩეულ ქვეყნებში წამლების და სამედიცინო მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ დეტალური ინფორმაციით

  • სრული ფოკუს-ჯგუფები საზოგადოებრივი აზრის ავტორიტეტული ლიდერების ჩართულობით

ჩვენი კლიენტები